Team Website, Tickets and Schedule

¿Quieres ver nuestro sitio en otro idioma? ¡Presiona el botón traducir en la parte inferior derecha!

cs crow yellow

Foutbòl nan Crown Sports

PATRONE PA SALISBURY UNITED

SUSC Logo

Nouvo sezon sa a! SUSC te fè yon sèl ak CROWN Sports Center pou bay yon bon kalite pwogram foutbòl nan SUSC nan nouvo lokal yo nan etablisman CROWN Sport Center. Nou pral ofri pwogram sa yo pou Foutbòl Otòn nan pou NOUVO ak ANSYEN jwè.

$50 pou tout nouvo jwè yo!- Sèvi ak kòd FirstTime50 nan Kès la!

Gade pi ba a pou pwogram ki disponib nou yo!

FOUTBÒL REYAKSYNÈL DEVLOPMAN MIKS 3 A 10 AN

Foutbòl Rekreyasyon Devlopman Otòn Laj 3-10 an: Sa a se yon lig amizan ki gen entansyon prezante timoun yo foutbòl nan yon laj jèn. Timoun yo enskri endividyèlman epi yo distribye ekitabman pou kreye lig ki pi byen ekilibre posib.

Sezon an kòmanse 10 septanm pou tout pwogram yo

Dat Evalyasyon Jwè: NOUVO SEZON SA A, nou pral òganize yon Sware Evalyasyon pou Lig Foutbòl Reyaksynèl Devlopman Miks. Tout jwè yo dwe patisipe. Sware evalyasyon an se 31 Out, soti 6:00-8:00 pm nan Crown.

Frè Enskripsyon Bonè: $100 ($25 ogmantasyon pri apre 8/1)

Ou aktyèaqn ap jwe foutbòl epi w’ap chèche yon pi bon eksperyans?

Pa gade pi lwen! Nou gen pi bon etablisman nan rejyon an – plis pase 10 kawo tè kalib tounwa Bermuda deyò – epi nou antre kitb li gen lapli oswa van nan etablisman andedan nou an 125,000 SF (ki gen 5 teren an gazon!). Men, nou pi plis pase yon gwo batiman! Nou se lokal ofisyèl Salisbury United Soccer Club. Salisbury United se youn nan klèb ki pi ansyen nan rejyon nou an, e yo te fonde ak objektif inifye pou ofri pi bon kalite anviwònman foutbòl ki apwopriye pou devlopman, ki an sante pou jwè tout nivo konpetans sou Eastern Shore nan Maryland. Antrenè yo ak kourikoulòm fè pwogram nou an distenge. 

Èske w se yon granmoun kap jwe foutbòl? Gen plizyè fason pou jwe! Nou gen sware akèy, tounwa, ak lig pou chak nivo konpetans! Pou plis enfòmasyon sou foutbòl pou granmoun ak tout espò pou granmoun yo ofri nan Crown klike isit la.

 

cs crow yellow

Ki sa ki fè pwogram nou an pi bon?

Ann kòmanse ak antrenè yo.

Tout ekip devlopman nou yo ap antrene pa antrenè ki gen eksperyans ak konesans, anba direksyon Antrenè Devlopman Jwè SUSC a, Paul McGladdery ak Direktè Foutbòl Crown nan, George Noonan.

Ki moun ki Paul McGladdery?

Paul se moun Lancashire Angletè kote li te viv lavi li pou espò. Apre li te jwe pandan 25 ane li te fè tranzisyon nan antrenè, kote li te angaje pa Blackburn Rovers FC sis fwa chanpyon angle. Wòl Paul nan Rovers yo te konsantre sou Akademi yo, ak timoun ki gen laj 5-18 an. Pwochen arè Pauls se te Manchester City FC, chanpyon lig angle Premier League, kote li te konsantre sou akademi yo ak travay nan sant idantifikasyon talan yo. Pou di sa franchman, nou gen youn nan antrenè devlopman jwè ki pi akredite sou tout kòt lès la.

Ann pale kourikoulòm.

Paul pote avèk li yon pwogram teknik nan klèb nou an. Kourikoulòm sa a byen rafine gras ak ane eksperyans li nan antrenè akademi ak. Nou baze sou menm filozofi ak baz yo ke yo te itilize pou kreye nivo Premier nan jwèt la ak jwè ak lig FA Premier a.

E enstalasyon yo?

Nou se klèb ofisyèl andedan ki nan pi gwo konplèks espò andedan/deyò rejyon an. Yon anplasman an gazon Bermuda etandu ansanm ak 5 teren an gazon atifisyèl andedan fè de li pi bon kote pou pratik ak jwèt. Jwe ak aaaaaaaaaaantrene kit li gen lapli oswa van epi jwi ekipman sou sit tankou kafe ak akad nou an pou lòt frè ak sè ak paran yo gen aktivite pou yo tou! Sa a se yon gichè inik pou tout bagay foutbòl nan rejyon nou an.

Poukisa pitit mwen ta dwe jwe ak Salisbury United?

Nou mete timoun yo an premye. Kourikoulòm nou an espesifik ak laj. Lig lwazi/devlopman nou yo vize pi bon eksperyans jèn posib. Nou konsantre sou ede chak timoun rive nan potansyèl final yo. Pou sa, nou ofri yon chemen devlopman jwè ki pèmèt timoun yo opòtinite pou yo jwe yon fason konpetitif nan nivo rejyonal ak nasyonal!